Сондажи за вода
  • Сондажи, сондажни системи и напоителни системи
  • Сондажи, сондажни системи и напоителни системи

Всички сондажни услуги се предлагат на територията на цялата страна

    Водоснабдителни- хидрогеоложки сондажи.
    Наклонени и хоризонтални сондажи.
    Взривни сондажи
    Сондажи за термоотопление
    Почистване на сондажи.
    Абонаментна поддръжка на сондажни системи.
    Доставка на оборудване за сондажна помпа.

Технология на сондиране

    Сондажна апаратура – Мобилна сонда
    Технология – машинно сондиране - въртеливо с водна промивка
    Диаметър на сондиране до Ф 220 мм.
    Диаметър на затръбяване до Ф 160мм.
    Дълбочина на сондиране до 100м.
    Инструменти- триролково длето , кобра
    Изработка на филтри и полагане на филц около тръбата
    Затръбяване и промиване с вода
    Прочистване с ерлифт
    Водочерпене с помпа